Język C, mikrokontrolery PIC: Oszacuj stopień dokładności zapewniany przez następujące typy liczbowe w procentach, do dwóch znaczących liczb: (a) 8-bitowa liczba całkowita, (b) 32-bitowa liczba FP (floating point – zmiennoprzecinkowa).

Język C, mikrokontrolery PIC:
Oszacuj stopień dokładności zapewniany przez następujące typy liczbowe w procentach, do dwóch znaczących liczb: (a) 8-bitowa liczba całkowita, (b) 32-bitowa liczba FP (floating point – zmiennoprzecinkowa).
Odpowiedź:
w_1

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.