Język C++ w pytaniach i odpowiedziach (cz. 2)

P 1: Jakie zadanie do wykonania ma
dyrektywa #include?
P 2: Jaka jest różnica między komentarzami
w postaci // i /*?
P 3: Co odróżnia dobry komentarz od
złego komentarza?
P 4: Jaka jest różnica między interpreterem
a kompilatorem?
P 5. Jak skompilować kod źródłowy za
pomocą kompilatora?
P 6. Co robi linker (łącznik)?
P 7. Jakie są kroki w normalnym cyklu
opracowywania programu?

Odpowiedzi w załączonym pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.