Język Pythona w pytaniach i odpowiedziach (2)

1. Należy podać sześć powodów, dla których ludzie wybierają Pythona?
2. Należy wymienić cztery znaczące firmy czy organizacje, które wykorzystują Pythona.
3. Dlaczego można nie chcieć używać Pythona w aplikacji?
4. Do czego można wykorzystać Pythona?
5. Na czym polega znaczenie instrukcji import this w Pythonie?
6. Dlaczego słowo „spam” („mielonka”) pojawia się w tak wielu przykładach kodu w Pythonie
w książkach oraz Internecie?
Odpowiedzi w załączonym pliku pdf

 

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.