Kiedy używać puts(), a kiedy używać printf() w języku C?

Kiedy używać puts(), a kiedy używać printf() w języku C?

& Użyj puts(), aby wyświetlić pojedynczy wiersz tekstu – nic szczególnego.

& Użyj puts(), aby wyświetlić zawartość zmiennej łańcuchowej w wierszu.

& Użyj printf(), aby wyświetlić zawartość zmiennej zagnieżdżonej w środku innego ciągu.

& Użyj printf(), aby wyświetlić zawartość więcej niż jednej zmiennej na raz.

& Użyj znaku nowej linii printf() (Enter), aby wyświetlało się po każdym wierszu, na przykład, gdy pojawi się monit o wprowadzenie.

& Użyj printf(), gdy wymagane jest fantazyjne wyjście sformatowane.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.