Kod SOS Morse’a przy wsparciu Arduino

r_911_04_4
Kod Morse’a składa się z kropek i myślników. Jest to jedna z najprostszych technik kodowania wykorzystywanych do komunikacji.

Znaki są kodowane za pomocą kropek i myślników.
Kod Morse’a może być przesyłany przez wiele mediów, takich jak audio, impuls elektryczny i nośnik optyczny.
W tym celu użyjemy tego obwodu (rys. 1) z diodą LED.
Będziemy mrugać diodą LED, aby przedstawić kreski i kropki.
Długie mrugnięcie oznacza kreskę.
Krótkie mrugnięcie to kropka. Poniżej znajduje się kod programu:
list_1
Kod Morse’a dla znaku S to trzy kolejne kropki.
A kod Morse’a dla znaku O to trzy kolejne myślniki. Napisaliśmy kod dla wiadomości SOS.
Jest to międzynarodowo uzgodniony sygnał wskazujący niepokój.
Jeśli ktoś zostanie złapany w sytuacji awaryjnej i potencjalnie zagrażającej życiu i chce wysłać sygnał o niebezpieczeństwie drogą radiową, audio lub wizualną, może wysłać sekwencję trzech kropek, a następnie trzy kreski i trzy kropki ponownie.
Przyjrzyjmy się szczegółowo kodowi. Piszemy niestandardową funkcję flash() do tworzenia myślników i kropek.
Akceptuje czas trwania, jako argument i utrzymuje diodę LED podłączoną do pinu 13 w stanie „WŁĄCZONY” na czas trwania.
Czas, przez jaki dioda LED jest włączona, określa, czy jest to kropka, czy kreska. Używamy 200 milisekund dla kropki i 500 milisekund dla kreski. W loop() wielokrotnie wywoływana jest funkcja flash() w celu utworzenia komunikatu SOS.
Pomiędzy dwiema wiadomościami występuje opóźnienie 1 sekundy.
Istnieje również przerwa 300 milisekund między pierwszym sygnałem S i O, dzięki czemu znaki można łatwo odróżnić.
Po włączeniu dioda LED będzie migać, aby wizualnie wysłać wiadomość SOS.
Autor: Ashwin Pajankar