Komparator okienkowy na układzie LM339

227_got

Dioda LED świeci się, dopóki napięcie mieści się w ustawionych granicach, określonych przez rezystory R1, R2 i R3.
Jeśli zastosuje się dla rezystora R3 = 1k i dla rezystancji R1 i R2 (potencjometry) dobierze się wartości z zakresu 10 … 50kΩ, wówczas można ustawić okno w bardzo dużym zakresie.

Autor: Mike Irwin

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.