Konwerter szeregowy z USB na TTL

Wiele starszych urządzeń peryferyjnych, projektów
mikrokontrolerów i starszych płyt jest
pozbawiona możliwości korzystania ze złącza
USB, a więc wyglądają na ostatecznie odcięte
od nowoczesnego komputera, który nie ma już
portu RS232.
Dokończenie>>>

[], []

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.