Korzystanie z modulacji szerokości impulsu (PWM) do efektu zanikania świecenia diody LED przy udziale Arduino

r_911_27_5r_911_27_6
Wysyłanie wartości analogowej wykorzystuje coś, co nazywa się modulacją szerokości impulsu (PWM).

Ta technika pozwala Arduino, które jest urządzeniem cyfrowym, zachowywać się jak urządzenie analogowe.
W poniższym przykładzie PWM pozwala na zanikanie świecenia diody LED, a nie tylko włączanie i wyłączanie.
Oto jak to działa: Wyjście cyfrowe jest włączone lub wyłączone.
Ale można go włączać i wyłączać bardzo szybko, częściowo dzięki cudowi krzemowych układów scalonych.
Jeśli wyjście jest włączone w połowie czasu i wyłączone w połowie czasu, to jest opisany jako mający 50-procentowy cykl pracy.
Cykl pracy to okres czasu, w którym wyjście jest aktywne, więc może to być dowolny procent – 20 procent, 30 procent, 40 procent i tak dalej.
Gdy używa się diody LED, jako wyjścia, cykl pracy ma specjalny efekt.
Ponieważ dioda LED miga szybciej, niż może to dostrzec ludzkie oko, dioda LED z 50-procentowym cyklem pracy wygląda tak, jakby miała połowę jasności.
Ten sam efekt pozwala postrzegać nieruchome obrazy wyświetlane z prędkością 24 klatek na sekundę (lub więcej) jako obraz ruchomy.
Przy wyjściowym silniku prądu stałego 50-procentowy cykl pracy powoduje przesunięcie silnika o połowę prędkości.
W takim przypadku modulacja PWM pozwala kontrolować prędkość silnika poprzez pulsowanie go z bardzo dużą prędkością.
Zatem pomimo tego, że PWM jest funkcją cyfrową, jest nazywany analogWrite ze względu na postrzegany wpływ, jaki wywiera on na elementy.
Szkic zanikania świecenia diody LED
W tym szkicu włączasz i wyłączasz zanikanie diody LED.

Do tego projektu potrzebujesz:
»» Płytka Arduino Uno
»» Płytkę montażową breadboard
»» Dioda LED
»» Rezystor (większy niż 120Ω)
»» Zworki przewodów
Zawsze ważne jest, aby upewnić się, że obwód nie jest zasilany podczas wprowadzania zmian.
Możesz łatwo wykonać nieprawidłowe połączenia, potencjalnie uszkadzając elementy.
Zanim zaczniesz, upewnij się, że płytka Arduino jest odłączona od komputera lub zewnętrznego źródła zasilania.
Ułóż obwód, jak pokazano na rysunku 1, który jest prostym obwodem, ale używa pinu 9.
Pin 9, w przeciwieństwie do pin 13, może modulować szerokość impulsu, co jest konieczne do wygaszenia diody LED.
Należy jednak pamiętać, że pin 9 wymaga rezystora, aby ograniczyć ilość prądu dostarczanego do diody LED.
(Na pinie 13 ten rezystor znajduje się na płycie Arduino).
Schemat na rys. 2 pokazuje proste połączenie obwodu.
Pin cyfrowy, pin 9, jest podłączony do długiej nogi diody LED; krótka noga łączy się z rezystorem, który przechodzi do masy, GND.
W tym obwodzie rezystor może znajdować się przed lub za diodą LED, o ile znajduje się w obwodzie.
Autor: Jim Staley

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.