Krótkie résumé o bezpiecznikach w mikrokontrolerach AVR

Krótkie résumé o bezpiecznikach w mikrokontrolerach AVR
Niektóre kluczowe aspekty działania AVR można modyfikować za pomocą programowalnych bezpieczników.
Są to zasadniczo przełączniki, które włączają lub wyłączają funkcje w procesorze AVR.
Każdy AVR ma jeden lub więcej bajtów bezpieczników, w których każdy bit reprezentuje bezpiecznik.
Możesz zmienić dowolny lub wszystkie z tych bezpieczników w programie AVRDude, który omówimy w osobnych wpisach.
Najpierw przyjrzyjmy się szczegółowo bezpiecznikom dla tylko jednego typu MCU AVR, naszego zaufanego ATmega328.
*** Ostrzeżenie
Bądź bardzo ostrożny! Podczas wymiany bezpieczników w układzie AVR dość łatwo jest uniemożliwić korzystanie z AVR przez błędne zaprogramowanie bajtu bezpiecznika.
Sprawdź i sprawdź ponownie przed zmianą bezpiecznika.
Możesz na przykład przypadkowo ustawić bity blokujące, które uniemożliwiają ponowne zaprogramowanie AVR.
ATMEGA328 AVR ma trzy bajty bezpiecznika.
• Fuse Low Byte (zwany FLB w danych katalogowych AVR, AVRDude nazywa to lFuse).
• Fuse High Byte (zwany FHB w danych katalogowych AVR, AVRDude nazywa ten hFuse).
• Rozszerzony bajt bezpiecznika (EFB w danych katalogowych AVR, AVRDude nazywa ten eFuse).
*** Ważne:
„Zaprogramowany” (lub aktywny) bit w bezpieczniku AVR będzie odczytywany jako „0”, a niezaprogramowany (nieaktywny) bit będzie odczytywany jako „1”. Jest to odwrotna sytuacja niż w przypadku większości systemów logicznych – i dlatego należy o tym pamiętać.
Autor: Ed Rodriguez

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.