Który edytor tekstu wiersza poleceń, Leafpad czy nano jest wygodniejszy w Raspberry Pi?

r_201_10_2
Który edytor tekstu wiersza poleceń, Leafpad czy nano jest wygodniejszy w Raspberry Pi?

Leafpad korzysta z systemu Windows i dlatego jest dostępny tylko z graficznego interfejsu użytkownika (GUI – Graphical-User-Interface) Raspbian.
Ale jeśli zdecydujesz, że wolisz korzystać z wiersza polecenia Raspbian, istnieje przydatny edytor tekstu o nazwie nano, którego możesz użyć.
Wpisz nano w wierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć nano.
Nano używa klawiszy klawiatury (keyboard controls) do otwierania, zapisywania i zamykania plików.
Oto przykład edytora tekstu nano:
Aby wybierać i wykonywać działania w nano, musisz używać klawiatury, a nie myszy.
Na przykład Ctrl-X zamyka nano.
Po przyzwyczajeniu się do używania klawiszy poleceń do poruszania się, nano jest przydatne, jeśli zdecydujesz, że wolisz używać Raspbian w trybie wiersza poleceń.
Autor: Romin Irani

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.