Który moduł ESP (od 01 do 14) z mikrokontrolerem ESP8266EX wybrać w celach poznawczych.

r_912_11_1r_912_11_2r_912_11_4r_912_11_5
ESP8266EX (rysunek 1.1) to jednoukładowy mikrokontroler opracowany przez firmę Espressif (https://espressif.com/).

Można go wykorzystać do opracowania energooszczędnych, wysoce zintegrowanych rozwiązań Wi-Fi, szczególnie dla urządzeń mobilnych, urządzeń elektronicznych nazwanych popularnie do noszenia (wearable) i aplikacji Internetu Rzeczy (IoT).
Główną zaletą ESP8266EX jest to, że może on zapewnić każdemu mikrokontrolerowi dostęp do sieci Wi-Fi.
Na przykład może odciążyć wszystkie funkcje sieciowe Wi-Fi dla Arduino, podobnie jak płytka Arduino Wi-Fi:
Układ ma następujące wspaniałe funkcje:
Mały rozmiar (5 mm x 5 mm)
Wymaga minimalnego obwodu zewnętrznego
Szeroki zakres temperatur (od -40°C do + 125°C)
Mała obudowa „wszystko w jednym” SoC (integruje 32-bitowy mikrokontroler Tensilica, standardowe cyfrowe interfejsy peryferyjne, przełączniki antenowe, balun (balanced to unbalanced –symetryzator) RF, wzmacniacz mocy, wzmacniacz odbiorczy niskoszumowy wzmacniacz odbiorczy, filtry i moduły zarządzania energią)
Niskie zużycie energii
Moduł ESP-01
ESP-01 to mały moduł Wi-Fi oparty na Espressif ESP8266EX, który może zapewnić każdemu mikrokontrolerowi dostęp do sieci Wi-Fi.
Moduł ESP-01 (rysunek 1) jest podstawową i najpopularniejszą płytą z rodziny modułów ESP8266.
Powinieneś mieć moduł ESP8266 ESP-01, aby zrozumieć podstawy ESP8266 i budować projekty robotyki.
Oto lista dostawców, którzy zwykle przechowują moduły ESP-01:
SparkFun Electronics:
https://www.sparkfun.com/products/13678
Adafruit Industries: https://www.adafruit.com/product/2282
Elektrodagon: http://www.electrodragon.com/product/esp8266-wi07c-wifimodule/
Oryginalny ESP8266 ESP-01 ma następujące funkcje:
Odciąża wszystkie funkcje sieciowe Wi-Fi z procesora innej aplikacji
Hosting aplikacji
Interfejs tylko z czterema pinami, VCC-3V3, GND, TX i RX Pamięć flash 1MB (8MB)
Zawiera wstępnie zaprogramowane oprogramowanie układowe zestawu poleceń AT
Obsługuje APSD dla aplikacji VoIP i interfejsów współistnienia Bluetooth
Oto lista wszystkich płytek ESP8266 z rodziny modułów ESP8266:
ESP-01
ESP-02
ESP-03
ESP-04
ESP-05
ESP-06
ESP-07
ESP-08
ESP-09
ESP-10
ESP-11
ESP-12
ESP-12F
ESP-12-E/Q
ESP-12S
ESP-13
ESP-14
Połączenia
Oryginalna płyta ESP8266 ESP-01 ma osiem pinów i jest dostarczana bez złączy.
Możesz lutować zwykłe przewody za pomocą pinów, ale jeśli chcesz jej używać z płytką typu breadboard, powinieneś dołączyć listwy montażowe:
GPIO0: Łączy się z pinem 3 ESP8266
GPIO2: Łączy się z pinem 5 ESP8266
TX: Jest to linia nadawcza, która łączy się z RX innego urządzenia
RX: Jest to linia odbiorcza, która łączy się z TX innego urządzenia
3V: Akceptuje regulowane 3,3V DC z regulatora do zasilania płyty
GND: pin masy
CH_PD: Wybór chipa
RST: PIN resetowania
Autor: Gebin George