Magiczny przełącznik (trick switch) sterowany Arduino

Magiczny przełącznik (trick switch) sterowany Arduino
Podstawy taktowania rezystora-kondensatora
r_206_22_1r_206_22_2r_206_22_3
W elektronice czasami chcemy utrzymać urządzenie włączone przez określony czas, nawet gdy wyłącznik elektryczny jest wyłączony.
Zwykłe przyciski służące do włączania i wyłączania urządzeń elektronicznych można łatwo obsługiwać za pomocą przełącznika czasowego.
Jak wspaniale byłoby stworzyć takie urządzenie, aby opóźnić wyłączenie prostej diody LED?
Taki gadżet może zostać wykorzystany do oszukiwania znajomych, rodziny, gdy zobaczą, że dioda LED świeci się po zwolnieniu przycisku.
Dzięki kilku elementom elektronicznym z zestawu Arduino możesz sprawić, że dioda LED (dioda elektroluminescencyjna) pozostanie włączona przez kilka dodatkowych sekund po wyłączeniu przycisku.
Rysunek 1 pokazuje zmontowany przełącznik magiczny.

Elementy elektroniczne wymagane do zbudowania przełącznika magicznego są pokazane poniżej.

• Mikrokontroler Arduino
• SW1: mini przycisk
• LED1: czerwona dioda LED
• C1: kondensator elektrolityczny 100µF
• R1: rezystor 10kΩ
• R2: Rezystor 330Ω
• Pełnowymiarowa przezroczysta płytka breadboard

Zmontujmy magiczny przełącznik
r_206_22_4r_206_22_5
Po naciśnięciu przycisku na tym urządzeniu dioda LED zaświeci się.
Kondensator zacznie gromadzić energię elektryczną z obwodu zasilania + 5VDC z płytki Arduino.
Zwolnienie przycisku odcina przepływ prądu ze źródła, ale energia zgromadzona w kondensatorze utrzymuje Arduino przez kilka dodatkowych sekund.
Arduino utrzymuje diodę świecącą, dopóki zmagazynowana energia kondensatora nie będzie pusta.
Możesz zbudować przełącznik magiczny za pomocą elementów elektronicznych z wykazu części (jak wyżej) i schematu połączeń Fritzing pokazanego na rysunku 2.
Oto kroki wymagane do zbudowania urządzenia elektronicznego:
1. Z zestawu Arduino umieść wymagane części na stole warsztatowym lub stole laboratoryjnym.
2. Podłączyć części elektroniczne za pomocą schematu połączeń Fritzing z rysunku 2 lub rzeczywistego urządzenia przełącznika magicznego pokazanego na rysunku 1.
3. Wpisz szkic przycisku pokazany w przykładzie 1 w edytorze tekstu Arduino.
4. Prześlij szkic przycisku do Arduino.
5. Naciśnij na chwilę przycisk mini push-button.
Czerwona dioda LED włącza się. Po jednej do dwóch minut czerwona dioda LED zgaśnie.
Porada dotycząca rozwiązywania problemów
Jeśli urządzenie Trick Switch nie działa, sprawdź, czy nie występują nieprawidłowe wartości rezystora, nieprawidłowe okablowanie, literówki szkicu i niewłaściwa orientacja spolaryzowanych elementów elektronicznych (diody LED i kondensatora).
Odczytuje napięcie kondensatora na cyfrowym pinie 2 oraz włącza i wyłącza diodę elektroluminescencyjną (LED) podłączoną do cyfrowego pinu 12.
r_206_22_6r_206_22_7r_206_22_8
Uwaga techniczna

Wartość ledPin (ledPin value) można zmienić na pinie 13, aby obsługiwać wbudowaną diodę LED.
Przełącznik trick ze wskaźnikami On/Off
Opracowując nowe produkty, projektanci elektroniki stale ulepszają projekty, dodając właściwości i funkcje, które ekscytują hobbystę.
Zbudowane przez ciebie urządzenie Trick Switch można ulepszyć, dodając wskaźnik LED.
Ta dioda LED sygnalizuje zakończenie cyklu czasowego przełącznika lewy.
Rysunek 3 pokazuje, gdzie dodać zieloną diodę LED do przełącznika Trick na pełnowymiarowej przezroczystej płytce breadboard.
Aby ukończyć projektowanie nowego produktu, musisz wprowadzić kilka zmian do szkicu przycisku.
Zmodyfikuj szkic za pomocą zmian kodu pokazanych w przykładzie 2.
Przykład 1-2. Zmodyfikowano szkic przycisku (pushbutton), aby uwzględnić wskaźniki LED
Po zapisaniu zmian szkicu i przesłaniu ich do Arduino zaświeci się zielona dioda LED.
Po naciśnięciu przycisku mini zielona dioda LED zgaśnie, a czerwona dioda LED zaświeci się.
Całkiem niesamowite rzeczy.
Schemat blokowy na rys. 4 pokazuje bloki elementów elektronicznych i przepływ sygnału elektrycznego dla przełącznika magicznego.
Schemat obwodu elektronicznego Fritzing przełącznika magicznego pokazano na rysunku 5.

Autor: Grant Smith

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.