Miernik pojemności kondensatorów elektrolitycznych

Miernik pojemności kondensatorów elektrolitycznych

Większość mierników pojemności nie jest przystosowana do pomiaru kondensatorów elektrolitycznych o dużych pojemnościach. Opisany tu układ pomiarowy umożliwia wykonanie pomiarów takich kondensatorów z dużym stopniem dokładności, pomimo dużych tolerancji wykonania tych podzespołów elektrolitycznych.
Wzmacniacz operacyjny IC1a został zastosowany w tym obwodzie jako układ astabilny.
Kondensator C2 jest ładowany poprzez rezystor R2; jak tylko potencjał na nim osiągnie poziom na nieodwracającym wejściu wzmacniacza operacyjnego IC1a, który jest określony przez dzielnik napięcia R1-R3-R4, następuje przełączenie wzmacniacza operacyjnego i kondensator C2 jest rozładowywany aż do poziomu, gdy napięcie osiągnie nowy poziom, na wejściu nieodwracającym wzmacniacza operacyjnego IC1a.
Układ pomiarowy składa się z przełączanych rezystorów R6÷R9 oraz przełącznika S1, rezystora R10 i potencjometrów P1 i P2. Testowany kondensator jest ładowany poprzez tranzystor T2 i szybko rozładowywany przez tranzystor T1.
Komparator IC1b porównuje poziom (0.65V) na swoim wejściu nieodwracającym z poziomem  na swoim wejściu odwracającym. Gdy kondensator, który ma być zmierzony, jest podłączony do  zacisków wejściowych, P2 jest regulowany tak długo, aż dioda LED zaświeci się. Potencjometr musi być wyposażony w skalę, aby umożliwić bezpośredni odczyt wartość pojemności kondensatora elektrolitycznego. Skala może być skalibrowana za pomocą kondensatorów o znanej wartości w każdym z przedziałów pomiarowych: 1÷4.7μF, 4.7÷47μF, 47÷470μF oraz 470÷4700μF). Zasadniczo, jest to skala liniowa, ale może być konieczne przeprowadzenie kalibracji skali dla zakresu 1. w sposób empiryczny.
Aby zapewnić najlepszą możliwą dokładność pomiarów, wskazane jest korzystanie z regulowanego zasilacza. Układ pobiera prąd o wartości około 20mA (prawie większość jest pobiera przez diodę LED).

plik.pdf

Źródło: Elektor

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.