Mikrokontroler steruje analogowym przesuwnikiem fazy

4_5_gotPrzesuwniki fazy znajdują zastosowanie w różnych układach, ale zmiany we wzmocnieniu i tolerancjach pojemności zwykle utrudniają sterowanie dokładnym przesunięciem fazowym wymaganym przez precyzyjny układ sterujący.
Układ pokazany na rysunku 1 może sterować przesunięciem fazowym z wejścia na wyjście za pomocą układu IC3, 64-krokowego potencjometru cyfrowego step-up/step-down AD5227, zastępującym wartość rezystancji.
Wzór na obliczenie środkowej częstotliwości sygnału wyjściowego jest następujący:
Fcenter = 1 / (2π × R × C).
Dla układu potencjometru cyfrowego AD5227 dostępne są różne zakresy rezystancji.
W tym przykładzie użyto wartości 10kΩ. Przechodząc przez 64 punkty, sinusoida wejściowa o częstotliwości 720kHz obraca się kilkakrotnie od 0° do 360°.
Układ AD5227 działa jak potencjometr, w którym na pinach A i B są punkty skrajne, a na pinie W jest ślizgacz. W tym przykładzie zastosowano mikrokontroler PIC16F84 – układ IC2 z częstotliwością oscylatora kwarcowego o wartości 20MHz.
Ten mikrokontroler ma teoretycznie potencjalną wydajność 5 MIPS (Million Instructions Per Second – milionów instrukcji na sekundę) i powinien służyć wielu celom w układach PLL (phase-locked-loop).
Do sterowania układem AD5227 można użyć dowolnego mikrokontrolera lub nawet układu FPGA Autor: Nick Ierfino

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.