Modulator szerokości impulsu sterowany cyfrowo

3_got

W tym projekcie całkowity czas trwania impulsu wyjściowego jest 16-krotnością szerokości impulsu zegara wejściowego.
Zegar wejściowy łączy się z licznikiem binarnym (rys.1). Sygnał wyjściowy licznika binarnego przechodzi następnie do dekodera.
Dekoder skanuje sygnał tak, że pierwsze wyjście dekodera przechodzi do bramki inwertera, a następnie do licznika.
Wyjście licznika przechodzi do jedynki („1”) logicznej, gdy tylko sygnał licznika przejdzie od logicznego zera („0”) do logicznej jedynki, a następnie od logicznej jedynki do logicznego zera.
Multiplekser dekoduje czas trwania (szerokość) impulsu wyjściowego w stanie włączonym.
Pierwsze wyjście z demultipleksera ustawia wyjście licznika, a następne wyjścia kasują wyjście licznika. Multiplekser, MC14067, wybiera sygnał kasujący.
Gdy sygnał wejściowy osiągnie niski stan logiczny multipleksera, wyjście PWM (modulator szerokości impulsu) przejdzie w stan logicznego zera, ponieważ czas ustawienia i czas kasowania stają się prawie zbliżone do stanu zerowego.
Ostatnie wejście multipleksera nie jest podłączone, więc końcowy wybór wejścia staje się niezależny od wyjścia PWM.
Projekt wykorzystuje wszystkie pośrednie wybory wejściowe multipleksera.
Autor: S Vinay Kumar (Indie)

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.