Modyfikacja chińskiej lampki nocnej

r_99_18_3r_99_18_4nightlamps
Popularne lampki nocne ze świetlówką z zimną katodą są użyteczne do rozświetlania przedpokoju lub łazienki, w których niepożądane jest pozostawianie silniejszego oświetlenia. Ich istotną wadę stanowi mała niezawodność, powodowana niewielką trwałością świetlówki. Zastąpienie jej dwiema białymi diodami luminescencyjnymi o dużej sprawności znakomicie poprawia niezawodność i sprawność lampki.

Rysunek 1 przedstawia oryginalny schemat urządzenia, na rysunku 2 pokazano schemat po modyfikacji. Nowe elementy to diody LED i rezystor 510Ω, ograniczający prąd włączania, powodowany początkowym ładowaniem kondensatora. Oryginalny rezystor 220Ω został zmieniony dla zwiększenia niezawodności.
Przy podanych na schemacie wartościach elementów prąd diod wynosi 30mA, moc pobierana z sieci 0,6W.
Autor: Ryszard Wolski

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.