Monostabilny przełącznik dotykowy

44_got

Wyjście przyjmuje wysoki (HIGH) stan logiczny, gdy kontakty są zwarte palcem.
Po około jednej sekundzie wyjście powraca do stanu logicznie niskiego (LOW). #

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.