Należy podać cztery podstawowe typy danych Pythona.

Odpowiedź:

Liczby, łańcuchy znaków, listy, słowniki, krotki, pliki i zbiory są uważane za podstawowe
typy danych w Pythonie. Czasami w ten sam sposób klasyfikowane są również typy, None
i wartości typu Boolean. Istnieje kilka typów liczbowych (liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe,
zespolone, ułamkowe i dziesiętne), a także różne typy łańcuchów znaków (zwykłe
łańcuchy znaków, łańcuchy znaków Unicode z Pythona 2.X, łańcuchy tekstowe oraz
bajtowe z Pythona 3.X).

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.