Napisać instrukcję w języku C dla mikrokontrolerów PIC, która ustawia PIC ADC, tak aby tylko wejście RA0 było używane jako wejście analogowe.

Napisać instrukcję w języku C dla mikrokontrolerów PIC, która ustawia PIC ADC, tak aby tylko wejście RA0 było używane jako wejście analogowe.
Zmniejszyć rozdzielczość na bit dla konwersji 10-bitowej, zakładając zasilanie 5 V.
Odpowiedź:
setup_adc_ports(AN0);
Reference = 5 V, resolution = 5/1024 = 4.88 mV/bit.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.