Napisać program, aby ustawić wszystkie bity PORTB na stan logiczny 1, a następnie na stan logiczny 0 i powtórzyć ten proces dziesięć razy.

Napisać program, aby ustawić wszystkie bity PORTB na stan logiczny 1, a następnie na stan logiczny 0 i powtórzyć ten proces dziesięć razy.
Rozwiązanie:
Instrukcja „for” może być użyta do utworzenia pętli dziesięciokrotnie powtarzającej wymaganą operację:
162_got

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.