Napisać program w języku C dla mikrokontrolerów PIC, aby w sposób ciągły liczył w systemie binarnym i wysłał te dane do PORTB.

Napisać program w języku C dla mikrokontrolerów PIC, aby w sposób ciągły liczył w systemie binarnym i wysłał te dane do PORTB. Oto przykładowe dane binarne, które mają zostać wysłane do PORTB :

00000000
00000001
00000010
00000011
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
11111110
11111111
00000000
. . . . . . . . . . . .

Rozwiązanie:

Pętla for może być użyta do utworzenia pętli bez końca, a wewnątrz tej pętli wartość zmiennej może zostać zwiększona, a następnie wysłana do PORTB:

void main()
{
unsigned char Cnt = 0;
for(;;)      // pętla bez końca
{
PORTB = Cnt;   // wyślij Cnt do PORTB
Cnt++;   // powiększenie Cnt
}
}

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.