Napisać program w kompilatorze PicBasic Pro mikrokontrolerów PIC wyświetlający komunikat na wyświetlaczu LCD.

127_got
Dwurzędowy równoległy wyświetlacz LCD jest podłączony do mikrokontrolera PIC, jak pokazano na rysunku 1. Napisz program w kompilatorze PicBasic Pro, aby wyświetlał ciąg „PIC ROW 1” i „PIC ROW 2” odpowiednio w rzędzie 1 i rzędzie 2 wyświetlacza LCD.

Rozwiązanie:
Wymagany program podany w tabeli:
Listing_PIC_1

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.