Napisz program, aby ustawić wszystkie osiem pinów portu PORTB na logiczną 1 w mikrokontrolerze PIC18F

Rozwiązanie:
PORTB jest skonfigurowany jako port wyjściowy, a następnie wszystkie piny portów są ustawione na logiczną „1” przez
wysyłanie liczby szesnastkowej 0xFF:
void main ()
{
TRISB =0;  // Konfiguruj PORTB jako wyjście
PORTB = 0xFF;  // Ustaw wszystkie piny portów na logiczne „a”
}

 

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.