Napisz program dla mikrokontrolerów PIC, aby ustawić wszystkie osiem pinów portu PORTB na logiczną „1”.

Napisz program dla mikrokontrolerów PIC, aby ustawić wszystkie osiem pinów portu PORTB na logiczną „1”.
Rozwiązanie:
Wymagany program podano poniżej.
PORTB jest skonfigurowany, jako port wyjściowy, a następnie wszystkie piny portu są ustawiane na logiczną „1”, wysyłając liczbę szesnastkową 0xFF:
void main (void)
{
TRISB = 0; // Skonfiguruj PORT B jako wyjście
PORTB = 0xFF; // Ustaw wszystkie piny portów na logiczną „1”
}
r_203_25_4

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.