Napisz program w języku C, aby znaleźć największy element tablicy liczb całkowitych zawierający dziesięć elementów.

Napisz program w języku C, aby znaleźć największy element tablicy liczb całkowitych zawierający dziesięć elementów.
Rozwiązanie:
Na początku zmienna m jest ustawiona na pierwszy element tablicy.
Następnie tworzona jest pętla i znajduje się największy element tablicy jak na listingu 1:
r_201_23_3

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.