Naszkicuj, jak ułożyć program przy użyciu przerwań, które mogą wykonywać inne zadania, podczas gdy dane szeregowe są przesyłane do i z UART, i wyjaśnij, dlaczego może to być przydatne w mikrokontrolerach PIC

Naszkicuj, jak ułożyć program przy użyciu przerwań, które mogą wykonywać inne zadania, podczas gdy dane szeregowe są przesyłane do i z UART, i wyjaśnij, dlaczego może to być przydatne w mikrokontrolerach PIC.
Odpowiedź:
Przesyłanie danych UART zajmuje około 1ms, w tym czasie mikrokontroler może pracować nad innym zadaniem.

Wykorzystanie mikrokontrolera można zwiększyć za pomocą przerwań, które można skonfigurować do uruchamiania, gdy port szeregowy zakończy wysyłanie (int_tbe) lub odbieranie (int_rda) bajtu.
Procedury obsługi przerwań zawierają kod do zapisania następnego bajtu lub odczytania następnego bajtu.
Po powrocie z przerwania kontynuowane jest zadanie na pierwszym planie, które jest ponownie przerywane tylko wtedy, gdy UART jest gotowy do następnego transferu bajtów.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.