Nazwy zmiennych i zależności między zmiennymi słowa, bajtu i bitu języka PicBasic mikrokontrolerów PIC

Tabela 1Tabela 2
Szczegółowy opis wszystkich poleceń można znaleźć w instrukcji kompilatora PicBasic, dostępnej na stronie internetowej www.melabs.com, lub wydrukowaną kopię można uzyskać z microEngineering Labs Inc.

Zmienne kompilatora PicBasic
Zmienne są używane do przechowywania danych tymczasowych w programie.
Te zmienne są przechowywane w obszarze ogólnego przeznaczenia pamięci RAM mikrokontrolera.
Zmienne w PicBasic mogą być bajtami (8 bitów) lub słowami (16 bitów). Zmienne bajtowe noszą nazwę B0, B1, B3 itd., a zmienne słów mają nazwy – W0, W1, W2 itd.
Zmienne słów składają się z dwóch bajtów.
Na przykład W0 używa tej samej przestrzeni pamięci, co bajty B0 i B1.
Podobnie zmienna słowa W1 składa się z bajtów B2 i B3 i tak dalej.
Możemy uzyskać dostęp do pozycji bitów zmiennych B0 i B1 za pomocą predefiniowanych nazw Bit0, Bit1,…, Bit15.
Na przykład najmniej znaczący bit B0 jest oznaczony, jako Bit0, drugi bit jako Bit1, a najbardziej znaczący bit jako Bit7.
Podobnie najmniej znaczący bit B1 można nazwać Bit8, a najbardziej znaczący bit B1 jako Bit15.
Zmienne są przechowywane w pamięci RAM mikrokontrolera PIC, gdzie B0 jest pierwszą lokalizacją pamięci RAM, B1 jest drugą lokalizacją pamięci RAM i tak dalej.
Rozmiar pamięci RAM zależy od typu zastosowanego mikrokontrolera PIC, a Tabela 1 zawiera listę nazw zmiennych dla różnych mikrokontrolerów.
Na przykład, jeśli używamy mikrokontrolera typu PIC16F84, możemy zdefiniować 52 zmienne od B0 do B51, a najwyższa nazwa zmiennej nie może przekraczać B51.
Pamiętać należy, że można uzyskać dostęp tylko do lokalizacji RAM wyżej położonej, do dostępnego miejsca pamięci RAM.
Na przykład, jeśli próbujesz uzyskać dostęp do nieistniejącej pamięci RAM, kompilator nie generuje błędu, a Twój program może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Zależności między zmiennymi bajtu, słowa i bitu podano w tabeli 2.
Na przykład słowo W2 składa się z bajtów B4 i B5.
Można zobaczyć dodatkowe predefiniowane zmienne w tabeli 2 o nazwie Port, Dirs i Pins.
Piny odnoszą się do sprzętu PORTB, Dirs odnosi się do rejestru kierunku danych portu dla PORTB, tj. TRISB, a 0 ustawia powiązany Pin na wejście, a Dirs 1 ustawia powiązany Pin na wyjście.
Port to zmienna słów, która łączy Pins i Dirs. Poszczególne piny portu są dostępne pod nazwami zmiennych Pin0, Pin1,…, Pin7.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.