Nie lubię wpisywać poleceń w wierszu poleceń systemu Linux. Czy muszę to zrobić?

Nie lubię wpisywać poleceń w wierszu poleceń systemu Linux. Czy muszę to zrobić?

Odpowiedź:

Nie. GUI LXDE może obsługiwać wiele poleceń wprowadzanych w wierszu poleceń systemu Linux.
Jeśli jednak wiesz, jak używać zarówno wiersza polecenia, jak i GUI, będziesz mieć największą elastyczność i możliwości rozwiązywania problemów.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.