Nie trzeba mikrokontrolera, aby sterować wyświetlaczem w banku, sklepie czy biurze

r_911_26_1
Systemy wyświetlania numerycznego są (niestety) bardzo popularne w bankach, sklepach i biurach, gdzie służą do zarządzania kolejką klientów lub systemem oczekiwania.

Systemy produkowane komercyjnie są bardzo drogie, ponieważ prawie zawsze są oparte na mikrokontrolerach.
Przedstawiony tutaj obwód jest o niskich kosztach i stosunkowo prosty do wykonania.
Obwód wykorzystuje przełączniki tarczowe BCD (binary coded decimal), które służą do ustawiania dowolnej cyfry na wyświetlaczu.
Przełączniki są opłacalną alternatywą dla mikrokontrolera lub klawiatury.
Linie pływające przełączników tarczowych są podciągane przez rezystory 10kΩ.
Cztery bramki z układu sześciokrotnego inwertera 7404 odwracają linie przełącznika tarczowego, aby utworzyć odpowiednik BCD liczby wybranej na przełączniku.
Wyjście BCD jest doprowadzane do wejść BCD do 7-segmentowego dekodera typu 74LS48, który jest w stanie sterować wyświetlaniem wspólnej katody (CC).
Tutaj jednak wymagany jest dodatkowy prąd sterowania dla (dużego) wyświetlacza, więc wyjścia układu 7448 są podłączone do sterowników segmentu MJE3055.
Z powodu działania odwracającego tych sterowników należy zastosować wspólny 7-segmentowy wyświetlacz wspólnej anody (CA).
Pobór prądu w obwodzie będzie nieznaczny w porównaniu z wyświetlaczem z wspólną anodą.
Do wyświetlania liczb wymagane są trzy tego rodzaju moduły do 999.
Autor: Ketan Mehta

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.