Niestandardowy sposób uzyskiwania niższego napięcia stałego z zasilacza o wyższym napięciu

Można użyć obwodu, którego schemat pokazano
na rysunku 1, aby uzyskać niskie napięcie
regulowane, na przykład napięcie stałe 5V,
z wyższego, wyprostowanego, sinusoidalnego
źródła napięcia bez uciekania się do wytwarzającego
zniekształcenia konwertera DC/DC lub
marnowania mocy w szeregowym rezystorze
obniżającym.
Ta aplikacja wymaga regulowanego źródła
napięcia stałego 5V, ale transformator dostarcza
napięcie o wartości skutecznej 18Vrms do
pełnokresowego prostownika mostkowego.
Podczas fazy ładowania, dwa kondensatory
elektrolityczne o tej samej wartości, C1 i C2,
odbierają prąd ładowania (są ładowane), gdy są
połączone szeregowo z diodami spolaryzowanymi
w kierunku przewodzenia D1 i D2.
kontynuacja w pliku pdf

Słowa kluczowe:

IR F9530

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.