Nietypowy sposób zasilania diod LED

286_got_2

Układ umożliwia przepływ stałego prądu przez diodę LED, niezależnie od przyłożonego napięcia z zakresu 3 … 20V.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.