Nowy, niedrogi programator mikrokontrolerów z możliwością debugowania jest teraz szybszy i bogatszy w funkcje dzięki narzędziu rozwojowemu MPLAB® PICkit 4

Nowe narzędzie oferuje szybsze programowanie,
szerszy zakres napięcia i ulepszone
opcje interfejsu dla różnych układów Microchip.
Proces debugowania pozostaje ważnym obszarem,
w którym wielu inżynierów zajmujących
się projektowaniem wbudowanym chciałoby
wprowadzić ulepszenia, zgodnie z analizą rynku
wbudowanego AspenCore w 2017 roku.
ciąg dalszy w pliku pdf

Słowa kluczowe:
In-Circuit Debugger, dsPIC (DSC), CEC1702, ATSAME70Q21B, JTAG, In-Circuit Serial Programming™ (ICSP)

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.