O protokole MQTT (Message Queuing Telematic Transport) w skrócie

Protokół MQTT (Message Queuing Telematic Transport) został opracowany przez firmę IBM i jest teraz dostępny bezpłatnie, w przeciwieństwie do bardziej znanego protokołu HTTP używającego żądania / odpowiedzi, MQTT wykorzystuje architekturę publikowania / subskrypcji, w której używany jest centralny broker (serwer).
Urządzenia, które mają coś do zgłoszenia, wysyłają (publikują) swoje wiadomości do brokera, który wysyła te wiadomości do innych urządzeń lub klientów, którzy subskrybowali te wiadomości lub tematy.
Komunikacja może odbywać się w obu kierunkach, dzięki czemu klient może publikować i subskrybować. Węzłem może być prosty mikrokontroler, komputer PC lub serwer Linux.
Warunkiem jest, aby stos TCP i protokół MQTT były na nim zaimplementowane.
Adresowanie podczas wysyłania i odbierania wiadomości odbywa się za pośrednictwem tak zwanych tematów.
Są to ciągi znaków, które stanowią rodzaj tematu wiadomości, ale mają podobną strukturę do adresu URL.
Na przykład czujnik temperatury w pomieszczeniu roboczym może publikować swoją aktualną temperaturę na temat taki jak „dom / biuro / temperatura”.
Oprócz tematu przesyłane są dane i inne parametry.
Dane mogą być przesyłane, jako wartości binarne, teksty, a nawet struktury XML lub JSON.
Aby uelastycznić system, można zastosować trzy poziomy bezpieczeństwa wiadomości:
Poziom 0: Brak specjalnego bezpieczeństwa zgodnie z mottem: strzelać i zapomnieć.
Poziom 1: Gwarantowana transmisja, co najmniej jednej wiadomości, więcej kopii może dotrzeć.
Poziom 2: Gwarantowana dostawa dokładnie jednej wiadomości bez kopii.
Słyszałeś kiedyś o protokole testamentu? Jest to również możliwe dzięki MQTT.
W świecie MQTT klient może sformułować „ostatnią wolę” lub testament, w którym deklaruje, jaką wiadomość broker powinien wysłać w jego imieniu po przejściu w tryb offline.
Może to być na przykład powiadomienie odpowiedzialnego administratora.
Autor: Walter Trojan

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.