Obwód gromadzenia danych mierzy prawie wszystko

r_910_04_2
Korzystając z produktu opracowanego do monitorowania środowiska płyty głównej komputera PC, możesz skonfigurować niedrogi, uniwersalny system DAS (system gromadzenia danych) (rysunek 1).

System DAS (Data Acquisition System) może bezpośrednio monitorować wiele kanałów napięcia, a także temperaturę i częstotliwość.
Może także bezpośrednio monitorować czujniki cyfrowe.
Korzystając tylko z kilku dodatkowych elementów, system może pomieścić inne składowe czujnika i przetwornika.
Istnieje możliwość rozszerzenia schematu, aby w razie potrzeby objąć dodatkowe kanały wejściowe.
Do wykrywania napięcia, układ ADM9240 zawiera wielokanałowy przetwornik ADC, który może bezpośrednio monitorować aż sześć kanałów wejściowych.
Pierwotnym celem przetwornika ADC było monitorowanie zasilaczy na płytach głównych komputerów PC, ale konwerter jest wystarczająco elastyczny do ogólnego zastosowania.
Maksymalne zakresy napięcia wejściowego dla kanałów wynoszą 3,3, 3,6, 4,4, 6,64 i 16V.
Rysunek 1 pokazuje system monitorujący dwa zasilacze: PS (Power supply) 1 i PS2.
System DAS może monitorować napięcia większe niż zakres kanału za pomocą prostego dzielnika napięcia z przodu, jak pokazano na przykładzie zasilacza PS3.
Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy ADM9240 (pierwotnie przeznaczony, jako kontroler prędkości wentylatora) może służyć, jako programowalne, precyzyjne źródło odniesienia.
Ta funkcja, na przykład, ułatwi pomiar czujników rezystancyjnych w kanałach wykrywających napięcie.
Można go również wykorzystać, jako źródło napięcia wzbudzającego mostek do precyzyjnych elementów wykrywających obecność mostka.
Możesz określić nieznaną wartość rezystancji, na przykład termistora, ustawiając napięcie wyjściowe przetwornika na znany poziom o znanej stałej rezystancji (rysunek 1).
Istnieje możliwość zaimplementowania wykrywania prądu poprzez umieszczenie dokładnego rezystora szeregowego (RSENSE) w linii masy i monitorowanie spadku napięcia na rezystorze.
System DAS zapewnia również wykrywanie temperatury za pomocą krzemowego czujnika pasma wzbronionego na strukturze półprzewodnikowej. System może bezpośrednio monitorować temperatury w zakresie od 2408 do 1858°C.
DAS zapewnia dwa kanały monitorowania częstotliwości.
Można ich używać do monitorowania pulsacyjnego wyjścia cyfrowego z obrotomierza lub jako liczników częstotliwości ogólnego przeznaczenia.
Pięć cyfrowych linii wejściowych pierwotnie miało monitorować cyfrowe linie identyfikujące napięcie.
Można ich używać do linii wejściowych ogólnego przeznaczenia, których wejścia mogą wykrywać sygnały statusu wysokiego lub niskiego poziomu z czujników cyfrowych lub kanałów alarmowych.
Na rysunku 1, architektura DAS monitoruje czujnik termostatyczny.
Platforma DAS obsługuje funkcje sterowania i odczytu poprzez prostą dwuprzewodową magistralę SMBus lub interfejs I2C do mikrokontrolera lub mikroprocesora.
Jeśli dedykowany kontroler I2C nie jest dostępny, możesz użyć techniki „bit-banging” portu. „Bit banging” pozwala temu samemu urządzeniu korzystać z różnych protokołów przy minimalnych zmianach sprzętowych lub bez nich.
Łatwa rozbudowa jest również możliwa poprzez wybranie innego adresu urządzenia.
Użycie innej magistrali z adresem urządzenia nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych linii komunikacyjnych, ponieważ wiele urządzeń może znajdować się na tej samej magistrali.
Autor: Matt Smith

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.