Odpowiadaj na pytania i sprawdzaj swoją znajomość języka C++

Pyt.1: Co robi #include?
Odp.1: Jest to dyrektywa dla preprocesora, która działa, gdy wywołuje się kompilator.
Ta konkretna dyrektywa powoduje, że plik nazwany po słowie include zawiera się w taki sposób, jakby został wpisany w tym miejscu w kodzie źródłowym.
Pyt. 2: Jaka jest różnica między // komentarzami a /* komentarzami w stylu?
Odp. 2: Komentarze z podwójnym ukośnikiem (//) „wygasają” na końcu wiersza. Komentarze ukośnika (/ *) obowiązują do komentarza zamykającego (* /).
Pamiętać należy, że nawet koniec funkcji nie kończy komentarza ukośnikiem; musisz wstawić końcowy znak komentarza, inaczej pojawi się błąd kompilacji.
Pyt. 3: Co odróżnia dobry komentarz od złego?
Odp. 3: Dobry komentarz mówi czytelnikowi, dlaczego ten konkretny kod wykonuje to, co wykonuje, lub wyjaśnia, co ma zrobić sekcja kodu.
Zły komentarz przywodzi na myśl działanie określonego wiersza kodu. Linie kodu powinny być napisane, aby mówiły same za siebie:
Czytanie wiersza kodu powinno powiedzieć czytelnikowi, co robi, bez potrzeby komentowania.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.