Opis magistrali I2S

Coraz częściej obróbka sygnału fonicznego, jego kodowanie
i przesyłanie odbywa się w sposób cyfrowy. Początkowo
w urządzeniach profesjonalnych, a obecnie również w takich
urządzeniach powszechnego użytku, jak: odtwarzacze płyt CD,
cyfrowe procesory fonii, czy cyfrowa fonia TV – NICAM.
Sygnały fonii w tych urządzeniach przetwarzane są najczęściej
przez wiele układów scalonych dużej skali integracji, między
takimi, jak:
• przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe,
• cyfrowe procesory fonii,
• układy korekcji błêdów,
• filtry cyfrowe,
• cyfrowe interfejsy wejścia/wyjścia.
Artykuł w całości można przeczytać w pliku
pdf poniżej:

plik pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.