Opóźniony włącznik zasilania z przekaźnikiem półprzewodnikowym

65_got
Obwód ten odpowiada funkcji przedstawionej na rys. 1.

Zamiast przekaźnika mechanicznego zastosowano tutaj przekaźnik półprzewodnikowy, który następnie może łatwo sterować obciążeniem sieci.
Funkcję przełącznika samopodtrzymującego na rys. 1 przejmuje transoptor Darlingtona z firmy Sharp.
Opóźnienie włączenia można regulować za pomocą trymera.
Czas ten może maksymalnie wynosić 40 sekund.
W przypadku użycia innego przekaźnika półprzewodnikowego może być konieczne zastąpienie dwóch rezystorów 330Ω innymi przystosowanymi do przekaźnika.
W przeciwnym razie obwód jest dość bezkrytyczny i solidny. Mały przełącznik S1 można również zastąpić stykiem przekaźnikowym lub tranzystorem.
Autor: Klaus Schelhas

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.