Pełna wersja magistrali CAN

Pełna wersja magistrali CAN
Pełna implementacja magistrali CAN jest preferowanym protokołem w przypadkach, gdy stacja musi zarządzać kilkoma komunikatami z dużą szybkością transmisji, a komputer lokalny nie ma wolnej pojemności do zadań komunikacyjnych.
Zawierają kilka „obiektów komunikacyjnych”, z których każdy zawiera identyfikator i dane określonego komunikatu.
Podczas inicjalizacji modułu CAN przez komputer lokalny decyduje się, które komunikaty kontroler magistrali CAN powinien wysłać, a które odebrać, które powinien przetworzyć dalej.
r_302_30_2
Odebrane wiadomości są akceptowane (filtrowanie wiadomości) tylko wtedy, gdy identyfikator pasuje do jednego z obiektów komunikacyjnych.
Kontrolery CAN z pełną implementacją magistrali CAN zmniejszają obciążenie komputera lokalnego, wykonując całą komunikację, w tym filtrowanie komunikatów w kontrolerze (rys. 1).
Sterownik magistrali CAN może być połączony z mikrokontrolerem w elektronicznym układzie sterowania, jako samodzielny moduł za pośrednictwem magistrali adresowej/danych.
Mikrokontrolery o dużej mocy mają zintegrowany sterownik CAN na strukturze półprzewodnikowej.
Ten rodzaj złącza magistrali jest bardziej opłacalnym, a zatem bardziej powszechnym rozwiązaniem.
Moduły bez komputera lokalnego
Kolejna kategoria modułu magistrali CAN to taka, która jest dostarczana bez komputera lokalnego.
Te moduły SLIO (Serial Linked Input / Output) mogą wprowadzać i wyprowadzać dane przez porty.
Nadają się zatem do wytwarzania tanich czujników i urządzeń wykonawczych zgodnych z magistralą, ale potrzebują urządzenia nadrzędnego (master), które nim steruje.
Transceiver
Strumień bitów generowany przez kontroler magistrali CAN składa się z sygnałów binarnych.
Nie odpowiadają one jeszcze wymaganym poziomom napięcia magistrali CAN.
Moduł interfejsu magistrali CAN lub transceiver generuje sygnały różnicowe CAN_H i CAN_L oraz napięcie odniesienia Uref ze strumienia danych binarnych.
Tryb uśpienia
Magistrala CAN Comfort musi pozostać gotowa do pracy nawet przy wyłączonym zapłonie, aby funkcje, takie jak radio, elektryczne szyby lub światła postojowe, mogły nadal działać.
Abonenci magistrali muszą być zatem zasilani przez terminal 30 (stały dodatni).
Po wyłączeniu zacisku 15 (wyłączeniu zapłonu) węzeł magistrali CAN może przejść do trybu uśpienia (czuwania), aby zwolnić możliwie jak najwięcej obciążenia układu elektrycznego pojazdu.
W tym stanie część nadawcza modułu nadawczo-odbiorczego jest wyłączona, aby zminimalizować zużycie energii w tym trybie pracy.
Jednak część odbiorcza pozostaje aktywna i sprawdza, czy wiadomości są wysyłane do magistrali.
W ten sposób sterownik CAN, który również przechodzi w tryb gotowości, może zareagować na komunikat budzenia i w pełni aktywować węzeł magistrali CAN.
Na podstawie materiałów firmy Bosch

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.