Podręczny układ syntezy częstotliwości

265_got

Klasyczny obwód pętli PLL: Oscylator pracuje na precyzyjnie określonym stosunku głównego oscylatora (podstawa czasu).
Pozwala to na generowanie wielu innych stabilnych częstotliwości ze stabilnej częstotliwości głównej.
Dokładność częstotliwości głównej określa dokładność uzyskanej częstotliwości.
Układ licznika dziesiętnego 4017 można zastąpić dowolnym nieparzystym dzielnikiem.
Obwód generuje wielokrotność (2 … 9-krotność) częstotliwości 100Hz.

Autor: Shyam Tiwari

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.