Podstawy stabilizatorów impulsowych

Jak to powiedziano wcześniej kontrolery impulsowych stabilizatorów napięcia mogą
pracować z wykorzystaniem modulacji szerokości impulsów – PWM lub modulacji
częstotliwości PFM. Spróbujemy teraz nieco szerzej rozpatrzyć sposoby
realizacji obu typów kontrolerów. Jako pierwsze rozważmy
regulatory PWM jako prostsze i łatwiejsze do w miarę
dokładnego wyliczenia elementów składowych.
Ciąg dalszy

Autor: Stanisław Kwaśniewski

 

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.