Podsumowanie poleceń różnych dystrybucji Linuksa

Chociaż dystrybucje Linuksa różnią się pod względem filozofii projektowej, są dość podobne, gdy tylko zrozumie się różnicę między systemami początkowymi a systemami zarządzania pakietami.
Ważne różnice podsumowano w poniższej tabeli 1:
Tabela 1

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.