Podział widma radiowego na różne pasma według FCC (Federal Communications Commission)

Tabela 1
Termin widmo (liczba mnoga: widma) odnosi się do ciągłego zakresu częstotliwości, na których może działać radio.

W Stanach Zjednoczonych Federalna Komisja Łączności (FCC) reguluje sposób wykorzystania różnych części widma radiowego.
Zasadniczo FCC podzieliło widmo radiowe na dziesiątki małych zakresów zwanych pasmami i ograniczyło niektóre zastosowania do niektórych pasm.
Na przykład radio AM działa w paśmie od 535kHz do 1700kHz.
Tabela 1 przedstawia niektóre z najbardziej popularnych pasm.
Pamiętać należy, że niektóre z tych pasm są szerokie – na przykład pasmo telewizyjne UHF zaczyna się przy częstotliwości 470MHz, a kończy przy 806MHz, ale inne pasma są ograniczone do określonej częstotliwości.
Różnica między najniższą i najwyższą częstotliwością w paśmie nazywana jest szerokością pasma.
Dwa pasma w widmie są przeznaczone do wykorzystania przez sieci bezprzewodowe:
2,4GHz i 5GHz.
Warto pamiętać, że te pasma nie są przeznaczone wyłącznie dla sieci bezprzewodowych.
W szczególności pasmo 2,4GHz dzieli swoją przestrzeń z telefonami bezprzewodowymi i innymi urządzeniami, takimi jak głośniki bezprzewodowe, przedłużacze telewizji kablowej i kto wie, co jeszcze.
W rezultacie telefony bezprzewodowe mogą czasami zakłócać działanie sieci bezprzewodowych.
Autor: Doug Lowe

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.