Połączenia optyczne

Połączenie optyczne polega na złączeniu dwóch
elementów optycznych jednego z drugim, używając
w tym celu płynnej substancji klejącej. Użycie słowa
„optyczny” oznacza wykorzystanie substancji klejącej
przezroczystej, o odpowiednim współczynniku rozproszenia
i wytworzonej pod odpowiednim nadzorem, dzięki
czemu właściwości optyczne tej substancji nie będą
zmienione.  ciąg dalszy w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.