Polaryzacja wzmacniacza Push-Pull

Polaryzacja wzmacniacza Push-Pull
r_205_20_7
Aby wyeliminować zniekształcenie zwrotnicy, oba tranzystory w układzie push-pull muszą być spolaryzowane nieco powyżej wartości odciącie, gdy nie ma sygnału.
Można to zrobić za pomocą dzielnika napięcia i układu diod, jak pokazano na rysunku 1.
Gdy charakterystyki diod D1 i D2 są ściśle dopasowane do charakterystyk połączeń tranzystora baza-emiter, utrzymuje się stabilne napięcie.
Ponieważ rezystory R1 i R2 mają równą wartość, napięcie w stosunku do masy w węźle A między dwiema diodami wynosi VCC/2.
Zakładając, że obie diody i oba tranzystory są identyczne, spadek na diodzie D1 jest równy napięciu VBE dla tranzystora Q1, a spadek na diodzie D2 jest równy napięciu VBE dla tranzystora Q2.
W rezultacie napięcie na emiterach wynosi również VCC/2, a zatem VCEQ1 = VCEQ2 = VCC/2, jak wskazano.
Ponieważ oba tranzystory są spolaryzowane w pobliżu odcięcia, ICQ = 0.
Autor: Bipin Duggal

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.