Pomysłowe rozwiązanie ujemnego napięcie pomocniczego

593_got593_got_1
Niektóre obwody wymagają ujemnego napięcia zasilania, które musi zasilać tylko mały prąd.

Zapewnienie tego wymagania prowadzące do oddzielnego uzwojenia transformatora (być może nawet z prostownikiem i kondensatorem filtrującym) byłoby raczej ekstrawaganckim rozwiązaniem.
Można to również wykonać za pomocą kilku bramek i kilku elementów pasywnych.
Kombinacja bramki IC1a i pozostałych trzech bramek (połączonych równolegle) tworzy generator przebiegu prostokątnego. Diody D1 i D2 zamieniają napięcie przemienne na napięcie stałe.
Ponieważ wykorzystywany jest tutaj układ CMOS, obciążenie ujemnego wyjścia jest ograniczone do kilku miliamperów, w zależności od dodatniego napięcia zasilania (patrz diagram), mimo że trzy bramki są połączone równolegle.
Jednakże, jak pokazuje rysunek, ujemne napięcie ma prawie taką samą wielkość jak dodatnie napięcie wejściowe, ale ze znakiem przeciwnym.
Jeśli dostępny jest sygnał zegara w zakresie 10–50kHz, można go podłączyć do wejścia IC1a, a rezystor R1 i C1 kondensator można następnie pominąć.
Autor: Ludwig Libertin

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.