Pomysłowe źródło prądu stałego

914_got

Używając ujemnego sprzężenia zwrotnego, wzmacniacz operacyjny stara się utrzymać spadek napięcia na rezystorze Rinput.
Nawet, jeśli rezystancja obciążenia zmienia się, spadek na rezystorze Rinput pozostaje taki sam.
Zgodnie z prawem Ohma utrzymując rezystancję R i napięcie V na tym samym poziomie, utrzymuje się również prąd na tym samym poziomie (oczywiście chodzi o wartość prądu).
Pamiętać należy jednak, że to sterowanie prądowe ma ograniczenia operacyjne; ono może zmieniać wartość napięcia wyjściowego tylko do tego, momentu, gdy będzie mogło skompensować odchylenie wartości obciążenia.
Po osiągnięciu tych ograniczeń regulacje prądowe nie będą miały już znaczenia.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.