Pomysłowy układ filtru PLL wycinającego niepożądane częstotliwości

Często istnieje konieczność tłumienia sygnałów o określonych częstotliwościach. Wśród nich najbardziej typowym przykładem jest częstotliwość sieci energetycznej 50 lub 60Hz. W tym celu można zastosować filtr wycinającego PLL pokazany na rysunku 1.
Głównym podzespołem tego obwodu jest układ scalony IC1, LM567C, faktycznie pełniącego funkcję dekodera dźwięku. Kondensator C1 oraz rezystory R1A i R1B określają częstotliwość F wykrywaną przez układ scalony IC1 zgodnie z zależnością:
wzór

Gdy sygnał o częstotliwości F podawany jest do wejścia układu IC1 (czyli do pinu 3), napięcie na wyjściu (pin 8), przyjmuje stan niski, ponieważ tranzystor wyjściowy w układzie scalonym IC1 przechodzi w stan nasycenia.
Dekoder LM567 zawiera detektor infazowy (o tej samej fazie) i kwadraturowy, którym steruje oscylator VCO (oscylator sterowany napięciem).
Oscylator sterowany napięciem VCO określa częstotliwość środkową dekodera.
Szerokość pasma dekodera wynosi 1070√V / (C2F), gdzie napięcie V to średnia kwadratowa napięcia wejściowego rms (root-mean-square), a C2 to pojemność w mikrofaradach.
Szerokość pasma jest procentem częstotliwości.
Sygnał wyjściowy dekodera podawane jest do pinu sterującego nr 13 układu scalonego IC2, którym jest poczwórnego klucza dwukierunkowego.
Napięcie wejściowe łączy się z pinem wejściowym CD4066, pinem 1.
Ten sygnał steruje przełącznikiem. Przełącznik CD4066 jest zamknięty lub włączony, gdy pin sterujący jest w stanie wysokim – na poziomie logicznej jedynki i otwarty lub wyłączony, gdy pin sterujący ma stan niski, czyli przy logicznym zerze. Gdy układ scalony IC1 wykryje niepożądaną częstotliwość – w tym przypadku jest to 60Hz – na pinie 8 IC1, a tym samym na pinie 13 układu IC2 pojawia się stan niski.
Ta czynność otwiera przełącznik, w wyniku
czego następuje zablokowanie niepożądanej
częstotliwości (rys. 2).
Autorzy: Stephen Kamichik, Ile Bizard
pełny materiał w pliku

1_2575_got_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1_2575_got_2

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.