Pomysłowy układ zamka kodowego na jednym tranzystorze

rys_1_got

Jest to oczywiście najprostszy elektroniczny układ zamka z możliwością kodowania.
Układ wykorzystuje jeden tranzystor, przekaźnik i kilka elementów pasywnych. Prostota nie ma żadnego wpływu na działanie, a ten układ funkcjonuje naprawdę dobrze.
Obwód jest niczym innym jak zwykłym przełącznikiem tranzystorowym z przekaźnikiem w jego kolektorze, jako obciążeniem.
Pięć przełączników (S0 do S4) połączonych szeregowo z rezystorem R2 ograniczającym prąd, łączy bazę tranzystora z dodatnią szyną zasilającą.
Kolejnych pięć przełączników (S5 do S9) połączonych równolegle łączy bazę tranzystora z masą.
Tranzystor Q1 będzie włączony, a przekaźnik zostanie aktywowany tylko wtedy, gdy wszystkie przełączniki S0 do S4 są włączone (zwarte), a S5 do S9 są wyłączone (rozwarte).
Ułożenie tych przełączników w przemyślany sposób na panelu (klawiaturze) jest kluczowym zadaniem.
Przekaźnik będzie włączony tylko wtedy, gdy poszczególne przełączniki S0 do S9 są wyłączone lub włączone w prawidłowej kombinacji.
Urządzenie, które ma być sterowane za pomocą obwodu blokady, można podłączyć przez zaciski przekaźnika.
Transformator T1, mostek D1, kondensator C1 tworzą sekcję zasilania obwodu.
Dioda D2 jest diodą jednokierunkową (diodą typu transil), zabezpieczającą przed przepięciami.
Rezystor R1 zapewnia, że tranzystor Q1 jest wyłączony, gdy nie ma połączenia między jego bazą a dodatnią szyną zasilającą.
Uwagi.
Ten obwód można zamontować na płycie Vero.
Przełącznik S1 jest wyłącznikiem zasilania zamka.
Liczba przełączników może zostać zwiększona, aby trudniej było odgadnąć kombinację.
Tranzystor 2N2222 nie jest tutaj bardzo krytyczny. Każdy tranzystor NPN o niskiej lub średniej mocy wykona zadanie.

Autor: Fabio Cacciotto

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.