Popularny, tani układ LM555 spełnia wymogi sterownika zasilania

Fig_1_Eng

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig_2_got

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Różne układy cyfrowe wymagają podciągających sterowników zasilania typu push-pull, w szczególności w aplikacjach sterujących bramkami i liniami transmitującymi dane.
Dostępnych jest wiele specjalizowanych układów scalonych (chipów) dla rozwiązania tych problemów, ale są one zazwyczaj drogie i nie mogą być stosowane zamiennie z układami innych producentów wymuszając kosztowne przeprojektowanie, gdy są wymieniane na inne, najczęściej nowszej generacji.
Na szczęście wszechobecny układ timera LM555 (wersje inne niż CMOS) może służyć, jako bardzo niedrogi i wydajny sterownik.
Dzięki wydajnemu pod względem mocy wyjściu totem-pole i zakresowi zasilania od 4.5 do 16V, układ LM555 może być używany, jako bufor lub inwerter.
Jeśli wymagany jest więcej niż jeden sterownik, projektanci mogą korzystać z podwójnego timera LM556, aby zmniejszyć koszty i powierzchnię zajmowaną na płytce drukowanej.
Rzadziej spotykana poczwórna wersja układu LM555 – LM558, może być również stosowana, jako poczwórny sterownik odwracający, zastępując oba wymienione powyżej.
Dla zrealizowania funkcji bufora, należy skonfigurować linię zerowania (reset) timera (pin 4) jako wejście (rys. 1).
Zapewnia to poziom przejścia od 0.5 do 1V, umożliwiając bezpośrednie sterowanie układem za pomocą standardowej logiki 5, 3.3, a nawet 1.8V, niezależnie od poziomu napięcia zasilającego VCC.
Alternatywnie, linia wyzwalająca (pin 2) może służyć, jako linia aktywna stanem niskim, chociaż ta linia nie ma takiej samej kompatybilności logicznej jak pin resetujący pod względem poziomów.
W konfiguracji odwracającej, linia wyzwalająca jest używana, jako wejście, z poziomem progowym wynoszącym 0.334 × VCC (rys. 2).
Dodatkowo, linia resetowania może być użyta, jako linia aktywna stanem wysokim z tymi samymi poziomami progowymi, w tym z poziomem logicznym 1.8V, jak podano powyżej.
Dzięki możliwości pobierania i oddawania prądu rzędu 200mA, układ LM555 zasilany napięciem 12 lub 15V może sterować większością bramek MOSFET / IGBT o częstotliwościach przekraczających 250 kHz bez diod stabilizujących (ang. clamping diode – diod klampujących) na bramce, co minimalizuje koszty.
Przy sterowaniu bramkami, należy umieścić szeregowo rezystor 5 lub 10Ω na wyjściu, aby zminimalizować prądy dzwonienia i przejściowe.
Ponadto obwód powinien zawierać ceramiczny lub tantalowy kondensator bocznikowy lub przynajmniej o pojemności 1μF, aby wytrzymać wymagane prądy udarowe.
Na obu schematach wyjście obwodu rozładowującego (7) może być wykorzystane jako dodatkowe wyjście z otwartym kolektorem o dopuszczalnym napięciu do 18V.
Można pozwolić, aby pin napięcia sterującego (pin 5) nie był związany (pływał) lub użyć go do sterowania poziomami progowymi wewnętrznego komparatora.

Autor: Rick Mally

pełny materiał w pliku

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.