Porównanie kodów Arduino i Raspberry Pi na przykładzie tych samych poleceń

Porównanie kodów Arduino i Raspberry Pi na przykładzie tych samych poleceń
Ogólna struktura zarówno Arduino C, jak i kodu Pythona jest dość podobna, ale sam kod różni się stylem.
Ponadto, podczas nazywania zmiennych lub funkcji, język C używa konwencji (to znaczy, każde słowo po pierwszym słowie jest pisane wielką literą), podczas gdy Python używa węża (to znaczy, że słowa są oddzielone podkreślnikami).
Tabela 1 przedstawia niektóre kluczowe różnice między dwoma programami.
Tabela 1

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.